Våtrom

Våtrom

Har du planer om å pusse opp bad eller våtrom? Vi har nødvendig kompetanse innen rehabilitering, nybygg og store offentlige bygg. Ingen jobb er for liten og ingen jobb er for stor!

Det er mulig å gi pris uten befaring, men da trenger vi en grundig beskrivelse og bilder/tegninger tilsendt til vår e-post. Dersom vi trenger å komme på befaring før vi gir pris kan vi tilby dette gratis.

Det er strengere krav til dokumentasjon etter oppussing av bad. Fra 1. januar 2015 blir det stilt strengere krav til dokumentasjon av utbedringer som er gjort på våtrom. Dersom du ikke kan vise til riktig dokumentasjon ved salg av bolig, vil du få en lavere tilstandsgrad i boligsalgsrapporten, som igjen kan føre til lavere pris på boligen.

Nøyaktig hva slags dokumentasjon du bør få etter endt oppussing, kan variere fra prosjekt til prosjekt, eller fra bad til bad. I korte trekk skal dokumentasjonen omtale utstyr som er brukt, bruksanvisning for drift av utstyr eller anlegg, informasjon om vedlikehold og behov for service.

Fagrådet for våtrom (FFV) jobber for å redusere våtromsskader, og anbefaler at en sluttdokumentasjon etter et komplett nyoppusset våtrom bør inneholde:

  1. Stedsangivelse. Våtrommets plassering. (Gårdsnr/Bruksnr, leilighetsnr, etasje)
  2. Engasjerte firmaer. Oversikt med kontaktinformasjon.
  3. Utførte arbeider. Kortfattet beskrivelse av disse.
  4. Drift / daglig bruk: Hva må brukeren passe på, for eksempel innstilling av termostater, styring av ventilasjonsvifte og lignende.
  5. Vedlikehold: Oversikt – hva kreves av vedlikehold. Hvor ofte og på hvilken måte. For eksempel hvordan rense sluket.
  6. Produktoversikt. Produkter og materialer som er benyttet, og leverandører / produsenter av disse. For eksempel hvilken type våtromsplater og membran som er benyttet hvor, og hvem som er leverandør eller produsent av disse varene.
  7. Dokumentasjon i tiltaket. Offentlige dokumenter v/ søknadspliktige tiltak, kopi av kontrakt, tegninger, bilder, evt. rapporter, sjekklister, teknisk brosjyremateriell.

(Kilde: Fagrådet for våtrom)