Pipearbeid

Rehabilitering av piper

Vi kan tilby komplette løsninger ved behov for rehabilitering av pipe. Vi monterer nye og gamle ildsteder til din nye pipe. Vi anbefaler da å bytte gamle ovner til nye rentbrennende ovner. Vi kan også levere disse i alle typer og utforminger.

Rehabilitering av pipe er søknadspliktig, vi er sentralgodkjent og leverer piper med alle nødvendige godkjenninger og dokumentasjoner.

SCHIEDELS keramiske rør er 100% syremotstandige

Våre keramiske foringsrør er motstandsdyktige mot alle påkjenninger en skorstein kan bli utsatt for og er 100% syremotstandige. Det vil si at kondens og svovelsyre ikke tærer opp rørene på sikt.

Schiedel chamotte – til alle typer brennstoff

Ved å rehabilitere skorsteinen med Schiedel foringsrør i det syrebestandige materiale chamotte, sørger man for at energien brukes til å varme opp huset, å ikke til å “fyre for kråka”.

SCHIEDEL sine 33 cm lange keramikkrør er et sikkert valg med 30 års garanti. På grunn av godkjenningen for både faste, flytende og gassformede brennstoffer kan man på et senere tidspunkt om ønskelig bytte til en annen type brennstoff. Man har dermed alltid en fremtidsrettet pipe.

Verken skitt eller støv i boligen

SCHIEDEL chamotterør senkes ned fra toppen av skorsteinen med en spesialvinsj, noe som sikrer en høy standard på arbeidet. Fordi foringene senkes ned fra taket unngås skitt eller støv i boligen. Bare om pipen endrer retning, må pipeveggen åpnes.

Fagmessig montering er viktig for et godt resultat.

FORDELER VED KERAMIKK OG VIKTIGE DETALJER

  • Eneste pipeprodusent med 30 års garanti
  • Avstandsholdere sørger for at den nye foringssøylen blir sentrert i det eksisterende pipeløpet.
  • Økt sikkerhet.
  • Rask montering uten skitt og støv – De lette og lange profilrørene sikrer en rask montering fra tak eller loft.
  • Godkjent for både undertrykk og overtrykk – en viktig, fremtidsrettet egenskap.
  • Fuktighetsbestandig og lydabsorberende
  • Tåler syrer og er korrosjonsfri – Velegnet for alle typer brennstoffer
  • Miljøvennlig – Energisparende, fri for tungmetaller og gir mindre sotdannelse
  • Varig – da vi garanterer 30 års levetid

(Kilde: schiedel.no)