Fasade

Fasade

Reperasjon av murfasader

Vi kan vedlikeholde murhus, bygårder eller store offentlige bygg. Vi kan tilby alt i fra enkle reparasjoner til komplette reparasjoner av mur fra mur til ferdigmalt overflate.

Forblending

Vi utfører forblending og kan tilby alle slags naturstein, tegl, keramiske fliser og murpussforblendinger.

Etterisolering

Om du har trehus, murhus eller andre typer fasader, så kan vi etterisolere for deg. Vi kan planlegge og utføre helt nye fasader med moderne eller mer tradisjonelle estetiske løsninger.

Vi kan også etterisolere fasade uten estetiske forandringer, som for eksempel verneverdige fasader eller helt vanlige bolighus.

Fasadeisolering er systemteknikk; nøye utvalgte komponenter som er tilpasset hverandre. Følger man ikke dette i system, kan det lede til kostbare skadeutbedringer. Våre fasadesystemer garanterer langsiktig systemsikkerhet også på de kritiske steder av fasaden der det behøves, f.eks. ved tilslutninger og avslutninger. Etterisolering av fasade gir en god økonomisk fremtidsrettet

løsning og er også et steg inn i fremtiden med bedre miljø for de kommende generasjoner.

Totalrehabilitering av fasade

Vi kan tilby komplette løsninger med nytt tak, beslag, mur og puss på pipe, rehabilitering av piper med fyringsforbud eller piper med dårlig trekkfunksjon samt rehabilitering av mur- og trevegger.

Ved oppsetting av stillas på hus er det god økonomi i å rehabilitere en komplett fasade. Vi har nødvendig kompetanse og samarbeidspartnere innenfor alle nødvendige kompetansefelt.